Hoşgeldiniz, Giriş Yapın veya Kayıt Olun.

7. Deneysel Hematoloji Kongresi - Novotel - Gaziantep - 05 - 07 Haziran 2020

KONGRE BİLGİLERİ

Skip Navigation Links
 

7. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi Bilimsel Programı

 
VII. ULUSLARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ 05-07 HAZİRAN 2020    NOVOTEL - GAZİANTEP
 Otele giriş ve kayıt
BİLİMSEL PROGRAM 
 05.06.2020-CUMA      ( NOVOTEL CONVETION CENTER )     SALON  A 
12.00 - 13:00 Kayıt 
13.00 - 13.20 Açılış Konuşması                    
            Prof.Dr. Ali Ünal           
A.SALONU 
I. OTURUM ;  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ 
Oturum Başkanları  ;  Dr. Ali Ünal , Dr. Mehmet Şencan
13:20- 13:40      ALL 'nin Moleküler Biyolojosi
              Dr. Yağmur Kiraz 
13.40.14.00.     ALL’de MRD ve tedavide güncel ajanlar
              Dr. İnci Alacacıoğlu
14.00-14.20.     Phledelphia pozitif ALL; transplant? kemoterapi+TKI?
              Dr.
14.20-14.30      TARTIŞMA 
 
II. OTURUM; AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ 
Oturum Başkanları;  Dr.Ahmet Öztürk, Dr.Orhan Ayyıldız
14.30-14.50. AML’nin Moleküler Biyolojisi
             Dr. Aysun Adan 
14.50-15.10.  Akut Promyelositik Lösemi
             Dr. Selami Koçak Toprak
15.10-15.30.  AML tedavisinde FLT3 inhibitörleri ne kadar etkili
             Dr. Pervin Topçuoğlu
15.30-15.50.  AML tedavisinde standartlar ve yeni yönelimler
            Dr. Mahmut Yeral
15.50-16.00. TARTIŞMA
 
16.00-16.20 KAHVE ARASI
 
III. OTURUM; HODGKİN LENFOMA
Oturum Başkanları;  Dr. Salih Aksu , Dr. Mahmut Töbü 
16.20-16.40. Yaşlı Hodgkin Hastasını nasıl tedavi edelim?
            Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
16.40.17.00. Hodgkin hastalığında güncel ajanlar ve immünoterapi
            Dr. Abdullah Karakuş
 
IV. OTURUM; SEÇİLMİŞ KONULAR-1 
Oturum Başkanları; Dr. Vahap Okan , Dr. Oktay Bilgir
17.00-17.20. Hemofilide monoklonal antikorlar
            Dr. Fahri Şahin
17.20-17.40.Gaucher hastalığı
            Dr. Mehmet Yılmaz
17.40-18.00. Sistemik Mastositoz
            Dr. Hasan Atilla Özkan 
18.00-18.20.Castleman Hastalığı
            Dr. Mustafa Merter
18.20-18.30. TARTIŞMA 
 
19.30 - 21.00  AKŞAM YEMEĞİ 
 
06.06.2020  - CUMARTESİ ( NOVOTEL CONVETION CENTER )     SALON  A 
 
08:30 KONGRE AÇILIŞI 
 
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Ali Ünal     ( Dernek - Kongre Başkan )
Prof. Dr. Osman İlhan ( Dernek - Onursal Başkan )
 
 
KONGRE AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı; Dr. Osman İlhan 
09.00 -09.30 Türkiye’de Sanayi ve Bilim Buluşması
 
09.30 -10.00  Geçmişten Geleceğe Üniversiteler ve Bilgi Üretiminin Önemi
            Dr. Yusuf Baran 
10.00 -10.20   KAHVE ARASI            
 
V. OTURUM; MULTPLE MYELOMA OTURUMU
Oturum Başkanları;  Dr.Serdar Bedii Omay , Dr.Sevgi Kalayoğlu Beşışık 
10.20.10.40. Multiple Myelom’un Moleküler Biyolojisi
           Dr. Pelin Kaya Mutlu
10.40-11.00.Relaps refrakter multiple myelomu nasıl tedavi edelim?
           Dr. Seçkin Çağırgan
11.00.11.20 Multiple Myelomada hücresel tedavi
           Dr. 
11.20-11.40 Multipl Myelom dışı plazma hücre diskrazilerinde klinik ve labaratuarın güncel durumu
           Dr. Yusuf Bilen
11:40- 12.00   TARTIŞMA 
12.00-13.30  ÖĞLE YEMEĞİ 
 
VI. OTURUM; KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ 
Oturum Başkanları: Dr.Osman İlhami Özcebe , Dr.Mehmet Turgut
13.30-13.50. KLL’de klonal genetik dinamikler 
           Dr. 
13.50-14.10 Yeni tanı KLL’de klinik strateji; Güncel ajanlar ve kişiselleştirilmiş tedavi?
           Dr. Hakan Göker
14.10-14.30 KLL’de MRD ve Relaps hastalık
           Dr. Nilgün Sayınalp
14.30-14.40. TARTIŞMA 
 
VII. OTURUM; MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR 
Oturum Başkanları; Dr. Hasan Kaya , Dr. Gülsüm Özet
14.40-15.00 KML’de ilaç kesme çalışmaları; Neredeyiz?
           Dr. Rıdvan Ali
15.00-15.20. Polisitemia Vera
           Dr. Eylem Eliaçık
15.20-15.40. Esansiyel Trombositoz
           Dr. Gül İlhan
15.40-16.00. JAK 2 negatif myeloproliferatif hastalıklarda güncel tedavi hedefleri
           Dr. Muzaffer Keklik
16:00- 16.10  TARTIŞMA 
 
16.10-16.40 KAHVE ARASI
 
VIII. OTURUM; MYELODİSPLASTİK SENDROM
Oturum Başkanları. Dr. Birol Güvenç , Dr.Şehmuz Ertop
16.40-17.00 MDS’de genetik predispozisyon
           Dr. Yusuf Özkul
17.00.17.20. Yaşlı erişkinlerde Kemik iliği yetmezliği ve hiposellüler MDS yönetimi
           Dr. Mehmet Ali Özcan
17.20.17.30. Lösemilerde Otofajinin yeri
           Dr. Ayten Nalbant
 
 
Oturum Başkanları; Dr. Filiz Vural , Dr. Mehmet Ali Erkurt
17.30-17.50 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
           Dr. Tülin Fırat Tuğlular
17.50-18.10.  DEMİR; Çok veya Az nasıl yönetelim?
           Dr. Nil Güler
18.10-18.30. Aplastik Anemide Nakil ve Nakil Dışı tedaviler
           Dr. Şahika Zeynep Akı
18:30- 18:40 TARTIŞMA 
 
19.30 AKŞAM YEMEĞİ
 
B SALONU 
06.06.2020 - CUMARTESİ ( NOVOTEL CONVETION CENTER )     SALON  B 
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI
13.30-14.10 AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ
Oturum başkanları: Dr.Mehmet Sönmez , Dr.Şebnem İzmir Güner
 
 
 
14.10-14.50 MULTİPL MYELOMA
 Oturum başkanları; Dr. Mehmet Dağlı 
 
 
 
 
14.50 – 15.10  KAHVE ARASI 
15.10-15.50. KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
Oturum başkanları: Dr. Cengiz Demir , Dr. Oral Nevruz
 
 
 
 
 
15.50-16.30 MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
Oturum başkanları; Dr. Cafer Adıgüzel , Dr. Ahmet ifran
 
 
 
 
 
16.30 – 16.50: Kahve Arası
 
16.50-17.30 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
Oturum başkanları;  Dr.Erdal Kurtoğlu , Dr.İlhami Berber
 
 
 
 
 
17.30-18.10 KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ
Oturum Başkanları; Dr. Ozan Salim , Dr. Anıl Tombak
 
 
 
 
 
 
07.06.2020-PAZAR ( NOVOTEL CONVETION CENTER )   SALON  A 
 
IX. OTURUM; NON-HODGKİN-LENFOMA
Oturum Başkanları; Dr.Hakan Özdoğu , Dr.Sami Kartı
08.30-08.50. Mantle Cell Lenfoma ve DBBHL’ da moleküler profil 
            Dr. Uğur Özbek
08.50-09.10. NHL’de Vaat edilen yeni tedaviler:  Mantle cell lenfoma’da Klinik Karar 
            Dr. Özgür Mehtap
Oturum Başkanları; Dr.İrfan Kuku , Dr.Emin Kaya 
09.10-09.30. NHL’de Vaat edilen yeni tedaviler: Diffüz Büyük B hücreli ve Folliküler lenfoma’da Klinik Karar 
            Dr. Tayfur Toptaş 
09.30-09.50 T cell lenfomalarda tedavi stratejileri
            Dr. Müzeyyen Aslaner Ak
09.50-10.00.TARTIŞMA 
 
10.00-10.20. KAHVE ARASI
 
X. OTURUM;  HÜCRESEL TEDAVİLER
Oturum Başkanları; Dr.Ali Uğur Ural , Dr.Güray Saydam
10.20-10.40 Hücresel tedavi ve gelecek
            Dr. Ali Ünal
10.40-11.00. CAR T CELL; Son Yenilikler
            Dr. Ercüment Ovalı
11.00.11.10. TARTIŞMA 
 
XI. OTURUM; SEÇİLMİŞ KONULAR-2  
Oturum Başkanları; Dr. Muzaffer Demir , Dr. Levent Ündar 
11.10-11-30. Hematolojik Morfoloji hala önemli mi?
             Dr. İsmet Aydoğdu
11.30-11.50. Konsültasyon Hematolojisi
             Dr. Ali Zahit Bolaman
11.50-12.10. Hematolojide Flow sitometri kullanımı
             Dr. İshak Özel Tekin 
12.10-12.20 TARTIŞMA 
12.20-12.40. KAHVE ARASI 
 
XII. OTURUM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
Oturum Başkanları; Dr. Celal Ayaz , Dr. Güçhan Alanoğlu 
12.20-12.40 Febril nötropenide antifungal tedavi
            Dr.Mustafa Namıduru
12.40-13.00. Akılcı ilaç kullanımı
            Dr. Kamil Vural
13.00 - 13.30     KAPANIŞ

 


Bu sitenin mali hakları
Deneysel Hematoloji Derneği'ne aittir.

Bistur Turizm TEL: +90 (342) 339 97 20 FAX: +90 (342) 335 25 73
Prof. Muammer Aksoy Blv. Tuba Apt. 71/A / GAZİANTEP

by: Çelebi Mühendislik